Sekretesspolicy

Uppdaterat datum: 2020.06.28

 

Meddelande

Hangzhou HIKMICRO Sensing Technology Co., Ltd. ("HIKMICRO", “vi”, “vår” eller “oss”) tar din personliga information på största allvar. Denna sekretesspolicy ("Policy") har utformats för att informera dig om hur HIKMICRO samlar in, lagrar, använder och delar din personliga information inom dess tillämpningsområde. Läs igenom denna Policy innan du använder relaterade HIKMICRO-webbplatser.

Policyn kan ändras då och då och kommer att publiceras på denna sida. 

Denna policy är tillämplig på alla HIKMICRO-webbplatser som länkar till den (tillsamman “webbplatsen”). För vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats kan ytterligare integritetsmeddelanden eller tillägg för sådana funktioner eller tjänster gälla. HIKMICROs webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Din personliga information kan samlas in av tredje part när du använder deras tjänster; därför uppmuntrar HIKMICRO dig att lära dig om dessa tredje parters sekretesspraxis.

Om den personliga informationen du lämnat till oss innehåller information om andra individers’ garanterar du att du har erhållit godkännande av sådana individer.

Genom att gå in på webbplatsen bekräftar du att du har samtyckt till vår process för din personliga information i enlighet med policyn.

 

 Insamling av din information

När du använder webbplatsen kan HIKMICRO samla in viss information om dig som beskrivs i denna policy. Uppgifterna kan delas in i information som du lämnar och information som HIKMICRO samlar in. Som tillåtet av tillämpliga lagar eller efter att ha erhållit ditt förhandsgodkännande, kan vi ytterligare samla in personlig information som är nödvändig för din användning av Tjänsterna från tredje part.

Personlig information som vi samlar in beror på din användning av Tjänsten. Till exempel,

När du besöker webbplatsen kan vi samla in trafikdata, t.ex. IP-adress och information via cookies, inklusive besöksvolym, åtkomsttid och användarpreferenser.

När du registrerar ett OneHikID-konto kan du behöva ange registreringsinformation, som ditt namn, telefonnummer, e-postadress, ditt företag, ditt land eller din region, etc.

När du ansöker om en tjänst i HIKMICRO eller söker samarbete med HIKMICRO, kan du lämna din meritförteckning och/eller dina kontaktuppgifter.  

 

Användning av personlig information

HIKMICRO använder din personliga information för följande ändamål:

 

 

 

Dela personlig information

Vi säljer ingen personlig information till tredje part och kommer aldrig att göra det.

HIKMICRO kommer inte att avslöja din personliga information, såvida inte (jag) med ditt föregående skriftliga medgivande; (II) i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, eller när så krävs av behöriga myndigheter; (III) som krävs för att erbjuda tjänsterna; eller (IV) för att skydda sina legitima intressen, till exempel för att försvara sina rättigheter vid administrativa eller rättsliga förfaranden eller i fall dess verksamhet eller delar därav överförs till försäljning till en annan part. 

HIKMICRO begränsar åtkomsten till din personliga information på grund av att de behöver veta, och kräver att dess anställda respekterar sekretessen för din information och skyddar din information i enlighet med Policyn. 

 

Lagring och säkerhet av personlig information

HIKMICRO lagrar din personliga information så länge det krävs för att tillhandahålla tjänsterna eller svara på dina frågor. Trafikdata kommer att bevaras under en period av tre år. Annan information kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för de syften som anges i denna policy, om inte annat begärs av användaren eller tillåts enligt lag. 

Vi har implementerat kommersiellt rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetskontroller som är utformade för att skydda personlig information. Vi genomför också regelbundna granskningar och bedömningar av effektiviteten hos våra säkerhetskontroller.

Trots ovanstående är ingen metod för överföring över Internet, eller metod för elektronisk lagring, 100 % säker. Därför kan HIKMICRO inte garantera att din personliga information är under absolut säkerhet med befintlig säkerhetsteknik. 

 

Överföring av personlig information utanför din jurisdiktion

I den mån vi kan behöva överföra personlig information utanför din jurisdiktion, oavsett om det är till våra anslutna företag eller tredjepartstjänsteleverantörer, ska vi göra det i enlighet med tillämpliga lagar. I synnerhet kommer vi att säkerställa att alla överföringar kommer att ske i enlighet med kraven enligt dina tillämpliga lokala dataskyddslagar genom att införa lämpliga skyddsåtgärder. Du kommer att ha rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits av HIKMICRO för denna överföring av din personliga information.

HIKMICRO är ett företag med huvudkontor i Kina som verkar globalt. Som sådan, i enlighet med tillämpliga lagar, kan vi överföra dina personuppgifter till alla dotterbolag till HIKMICRO-gruppen över hela världen när vi behandlar den informationen för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kan också komma att överföra din personliga information till våra tredje parts tjänsteleverantörer, som kan vara belägna i ett land eller ett område utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Närhelst HIKMICRO delar personlig information som har sitt ursprung i EES med en tredje part som kan eller inte kan vara en HIKMICRO-enhet utanför EES, kommer vi att göra det på grundval av EU-standardavtalsklausuler eller andra skyddsåtgärder som anges i GDPR.

Förutom HIKMICRO’s datacenter i Hangzhou, kan HIKMICRO också använda utländska anläggningar som drivs och kontrolleras av HIKMICRO för att bearbeta eller säkerhetskopiera din personliga information. För närvarande har HIKMICRO ett datacenter i Tokyo som är etablerat på tredjepartsservrar, som Salesforce. Du har förstått att riskerna enligt tillämpliga dataskyddslagar är olika och vi kan komma att överföra till och lagra din personliga information på våra utländska anläggningar. Detta ändrar dock inte något av våra åtaganden att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

Dina rättigheter

HIKMICRO lagrar i allmänhet din personliga information på HIKMICRO’s servrar tills du tar bort eller redigerar den, eller så länge du förblir ett OneHikID-kontoanvändare för att vi ska kunna ge dig de mest relevanta erbjudandena.

Att hålla din personliga information uppdaterad hjälper till att säkerställa att vi ger dig de mest relevanta erbjudandena. Du kan få tillgång till, uppdatera eller radera din personliga information via din kontoprofil. Vi är redo att hjälpa dig med att hantera dina prenumerationer, inaktivera ditt konto och ta bort din aktiva profil och dina uppgifter.

Du har rätt att när som helst och av skäl som härrör från din personliga situation göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter på lagliga grunder för “legitimt intresse”. Om du utövar din rätt att göra invändningar kommer vi att sluta behandla dina uppgifter såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina rättigheter.

Vi kommer att behålla din personliga information under den period som är nödvändig för att uppfylla syftet som beskrivs i denna policy om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

Om du befinner dig i Europeiska unionen, med förbehåll för begränsningar i tillämplig lag, har du vissa rättigheter med avseende på din personliga information, såsom rätt till åtkomst, rättelse, begränsning, opposition och portabilitet. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktinformationen nedan. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan kostnad. Du kan göra detta genom att välja bort direktmarknadsföring och genom att avvisa användningen av cookies genom dina webbläsarinställningar. Om du är orolig för hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land/region där du bor.

 

Meddelande om California Consumer Privacy Act

Kaliforniens invånare har ytterligare integritetsrättigheter enligt California Consumer Privacy Act, som beskrivs i California Consumer Privacy Act Notice.

 

Användning av cookies

Vi använder också cookies och annan teknik för att föra register, lagra dina preferenser, förbättra vår reklam och samla in viss icke-identifierande information, som loggdata och enhetsdata. Detta gör det möjligt för oss att bättre förstå hur du använder våra tjänster, diagnostisera och felsöka eventuella problem som du’har, och på annat sätt administrera och förbättra våra tjänster. Användningen av cookies hjälper dig också att smidigt navigera på våra webbsidor. Du kan ställa in din webbläsare så att den upptäcker och avvisar cookies.

 

Kontaktmetod

Om du har frågor eller funderingar kring HIKMICRO’s användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på: Om du fortfarande är orolig, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land/din region.

 

*Please refer to the English version for policy updates and content: Privacy Policy (hikmicrotech.com)

Hikmicrotech.com vill använda analytiska cookies och andra liknande spårningstekniker ("cookies") för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats. Cookies samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookies policy här.

Godkänn
Avvisa
Hantera cookies
Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close