Introduktion till grundläggande inställningar

28 feb. 2024
Introduktion till termiska inställningar
Introduktion till inställningar för digitalkameror

NETD (mK nummer) 

NETD står för Noise Equivalent Temperature Difference (ekvivalent temperaturskillnad för störningar) och avser värmekänsligheten och upplösningen hos en värmekamera. Det återspeglar direkt kvaliteten på kamerans installerade sensor. Ju lägre NETD-värde, desto tydligare är kamerans bild. De flesta enheter från HIKMICRO erbjuder imponerande värden på ≤ 20 mK.

 

Termisk upplösning/detektorstorlek

Sensorn utgör grunden i en värmekamera och spelar en avgörande roll för systemets övergripande prestanda. Viktiga parametrar som definierar sensorns kapacitet är dess upplösning, mätt som summan av pixlar, och pixelavstånd. När det gäller upplösning innebär ett högre antal pixlar direkt en bättre bildkvalitet. Att välja ett högre antal pixlar ger en skarpare och mer detaljerad visning av bilden. HIKMICRO erbjuder olika typer av enheter med hög upplösning på 640 x 512 för att tillgodose användarnas behov av hög bildkvalitet.

 

Pixelavstånd

Pixelavstånd är avståndet mellan enskilda pixlar på en skärm eller display, och mäts i mikrometer (μm). Begreppet "picture element pitch (bild element avstånd)" används för att beskriva detta avstånd. Pixelavstånd mäts från mitten av en pixel till mitten av den intilliggande pixeln, både horisontellt och vertikalt. Beroende på mätriktningen kan olika värden erhållas. I allmänhet innebär en mindre pixelavstånd en större grundförstoring och längre detekteringsavstånd med andra specifikationer som är desamma. De flesta produkter från HIKMICRO är utrustade med 12 μm detektor.

 

Bländare/brännvidd/f-nummer

  • Bländaren är den huvudsakliga lins som fokuserar ljuset (strålning) till fokuspunkten. Ju större bländaröppning, desto mer ljus (strålning) samlar systemet in och desto fler detaljer kan du se.
  • Brännvidden på en kamera hänvisar till avståndet mellan linsen och det bildplan där ljuset (strålningen) sammanfaller för att skapa en skarp bild.
  • F-numret (t.ex. F1.0) anger förhållandet mellan brännvidden och objektivets diameter, vilket anger synfältet.

 

Synfält (grader/m @100 m)

Flera viktiga faktorer avgör synfältet, inklusive sensorstorlek, grundförstoring och brännvidd. I allmänhet har enheter med större objektiv längre brännvidd, vilket resulterar i ett mindre synfält, vilket är lämpligt för jakt på öppna ytor Enheter med mindre brännvidder har vanligtvis ett större synfält, vilket är lämpligt för jakt i skog på grund av den stora överblicken. Våra termiska produkter omfattar enheter med stort och litet synfält för att tillgodose olika användares behov.

 

Detektionsräckvidd

Med detektionsräckvidden avses det maximala avstånd på vilket ett objekt kan detekteras som värmekälla. Enheter med längre brännvidd har ett större detektionsräckvidd, vilket gör dem mer lämpliga för öppen terräng. Omvänt är termiska enheter med mindre linser bättre lämpade för skogsområden. I dessa miljöer är ett bredare synfält, som uppnås genom lägre förstoring, fördelaktigt. Detektionsräckvidden bestäms vanligtvis med hjälp av Johnson-kriterierna, som utgår från en målstorlek för en upprättstående man på 1,8 × 0,5 meter. Det är dock viktigt att notera att denna beräkning främst är teoretisk och inte tar hänsyn till faktorer som bildkvalitet. Detektionsavståndet för HIKMICRO’s enhet kan nå upp till 2 600 m (beräknat med hänvisning till Johnson-kriterier och andra faktorer).

Grundläggande förstoring/digital zoom

Grundförstoringen anger nivån på den optiska förstoringen när du tittar på enhetens display. Denna förstoring anpassas för varje enhet, beroende på dess typ. Digital zoom innebär att bilden på skärmen förstoras. Den upplevda bildkvaliteten kan dock påverkas av faktorer som enhetens upplösning och den valda zoomnivån. HIKMICROs egenutvecklade bildalgoritm Zoom Pro, som bygger på omfattande analys av termiska jaktbilder, ger ultraskarpa bilder med imponerande detaljer och mindre pixlar, särskilt i digital zoom.

 

Bildfrekvens

Bildfrekvensen avgör hur många bildbyten en enhet kan göra per sekund, mätt i Hertz (Hz). Ju högre bildfrekvens, desto bättre blir bilden att titta på när den är i rörelse. För att säkerställa en sömlös och flimmerfri visning av rörliga objekt rekommenderas en minsta bildfrekvens på 50 Hz för värmebilder. För närvarande uppfyller värmekameror från HIKMICRO denna standard.

Bländare/brännvidd/f-nummer

Bländaren är den huvudsakliga lins som fokuserar ljuset till fokuspunkten. Ju större bländaröppning, desto mer ljus samlar systemet in och desto fler detaljer kan du se.

Brännvidden är avståndet mellan den punkt i rummet där avlägset ljus fokuseras och mitten av bländaren.

F-numret (t.ex. F1.0) anger förhållandet mellan brännvidden och objektivets diameter, vilket anger synfältet.

 

 

Synfält (grader/m @100 m)

Flera viktiga faktorer avgör synfältet, inklusive sensorstorlek, grundförstoring och brännvidd. I allmänhet har enheter med större objektiv längre brännvidd, vilket resulterar i ett mindre synfält, som är lämpligt för observation i det fria. Enheter med mindre brännvidder har vanligtvis ett större synfält, vilket är lämpligt för skogsobservationer eftersom man då får en bättre överblick. Våra produkter omfattar enheter med stort och litet synfält för att tillgodose olika användares behov.

 

 

Grundläggande förstoring/digital zoom

Grundförstoringen anger nivån på den optiska förstoringen när du tittar på enhetens display. Denna förstoring anpassas för varje enhet, beroende på dess typ. Digital zoom innebär att bilden på skärmen förstoras. Den upplevda bildkvaliteten kan dock påverkas av faktorer som enhetens upplösning och den valda zoomnivån. CHEETAH, till exempel, kan med sin 8-stegs digitala zoom leverera detaljerade bilder med den höga upplösningen 2 560 x 1 440.

 

Bildfrekvens

Bildfrekvensen avgör hur många bildbyten en enhet kan göra per sekund, mätt i Hertz (Hz). Ju högre bildfrekvens, desto bättre blir bilden att titta på när den är i rörelse. Det högsta bildfrekvensvärdet för digitala enheter för dag& och mörkerseende i HIKMICRO är 25 Hz.

 

CMOS, Lux, Upplösning

CMOS absorberar fotoner, dvs. ljus, och omvandlar dem till en elektrisk signal. När det gäller digitala enheter för mörkerseende varierar dessa sensorer i ljuskänslighet (lux) och storlek (upplösning). För att sätta det i perspektiv motsvarar 0,1 lux ljusstyrkan hos en fullmåne, medan 0,001 lux motsvarar ljusförhållandena hos en stjärnklar natt. De flesta digitala enheter för dag& och mörkerseende från HIKMICRO erbjuder 0,001 lux.

 

IR-våglängd (850 nm/940 nm)

Genom att integrera en intern eller extern IR-belysning kan mörkerseende enheter avsevärt öka sin räckvidd. Att välja emittrar med en ljusfärg på 850 nm ökar ljusstyrkan avsevärt, även om de ibland kan upptäckas av välseende vilda djur. Å andra sidan avger 940 nm-emittrar en mindre lysande ljusfärg, men är helt spelsäkra och går obemärkta förbi för välseende vilda djur. ALPEX & CHEETAH har båda modeller som stöder 940 nm IR-våglängd.

Hikmicrotech.com vill använda analytiska cookies och andra liknande spårningstekniker ("cookies") för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats. Cookies samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookies policy här.

Godkänn
Avvisa
Hantera cookies
Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close