Adatvédelmi szabályzat

Módosítás dátuma: 2020. 06. 28.

 

Közlemény

Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd. (a továbbiakban: „HIKMICRO”, “mi”, “miénk” vagy “minket”) nagyon komolyan veszi személyes adatai biztonságát. A jelen Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy tájékoztatást nyújtson arról, hogy a HIKMICRO az alkalmazásaiban hogyan gyűjti, tárolja, használja fel és osztja meg az Ön személyes adatait. Kérjük, a kapcsolódó HIKMICRO webhelyek használata előtt tekintse át ezt a Szabályzatot. 

A Szabályzat időről időre módosulhat, és a módosítások ezen az oldalon kerülnek közzétételre. 

A Szabályzat a HIKMICRO minden olyan webhelyére vonatkozik, amely hivatkozik rá (a továbbiakban együttesen: “Webhely”). Webhelyünk bizonyos funkcióira vagy szolgáltatásaira további adatvédelmi szabályzat vagy az ilyen funkciókhoz vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítések vonatkozhatnak. A HIKMICRO webhelyek tartalmazhatnak harmadik fél webhelyekre mutató hivatkozásokat. Személyes adatait harmadik felek is gyűjthetik, amikor igénybe veszi szolgáltatásaikat; ezért a HIKMICRO azt javasolja, hogy tájékozódjon az adott harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáról.

Amennyiben az Ön által megadott személyes adatok más személyek adatait is’ tartalmazzák, Ön szavatolja, hogy megszerezte az adott személyek jóváhagyását.

A Webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi, hogy beleegyezését adta ahhoz, hogy személyes adatai feldolgozása a Szabályzatnak megfelelően történjen.

 

 Az Ön adatainak gyűjtése

Amikor Ön használja a Webhelyet, a HIKMICRO a jelen Szabályzatban leírtak szerint gyűjthet Önről bizonyos adatokat. Az adatok az Ön által megadott és a HIKMICRO által gyűjtött adatokra oszthatók. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben, vagy az Ön előzetes beleegyezését követően harmadik felektől is gyűjthetünk a Szolgáltatások használatához szükséges személyes adatokat.

Az általunk gyűjtött személyes adatok a Szolgáltatás használatától függenek. Például:

Amikor Ön belép a Webhelyre, forgalmi adatokat gyűjthetünk, pl. IP-címet és sütiken keresztül kapott információkat, beleértve a látogatók mennyiségét, a Webhelyen töltött időt és a felhasználói preferenciákat.

Amikor OneHikID-fiókot regisztrál, regisztrációs adatokat kell megadnia, például a nevét, telefonszámát, e-mail-címét, vállalatát, országát vagy régióját stb.

Amikor álláspályázatot nyújt be HIKMICRO-hoz, vagy együttműködést keres a HIKMICRO-val, elküldheti önéletrajzát és/vagy elérhetőségi adatait.  

 

A személyes adatok felhasználása

A HIKMICRO az Ön személyes adatait a következő célokra használja fel:

 

 

 

A személyes adatok megosztása

Nem értékesítünk semmilyen személyes adatot harmadik félnek, és a jövőben sem teszünk majd ilyet.

A HIKMICRO nem adja ki az Ön személyes adatait, kivéve (I) az Ön előzetes írásbeli beleegyezésével; (II) az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban, vagy amennyiben az illetékes hatóságok ezt megkövetelik; (III) ha a Szolgáltatások nyújtásához szükséges; vagy (IV) jogos érdekeinek védelme érdekében, például közigazgatási vagy bírósági eljárásokban jogai védelme érdekében, vagy abban az esetben, ha az üzleti tevékenységét vagy annak részeit más félnek adja át. 

A HIKMICRO az Ön személyes adataihoz való hozzáférést a szükséges ismeretekre korlátozza, és megköveteli alkalmazottaitól, hogy tartsák tiszteletben személyes adatai bizalmas kezelését, és a Szabályzattal összhangban védjék adatait. 

 

A személyes adatok megőrzése és biztonsága

A HIKMICRO addig őrzi meg az Ön személyes adatait, ameddig a Szolgáltatások nyújtásához vagy az Ön kérdéseire való válaszadáshoz szükséges. A forgalmi adatokat három évig őrizzük meg. Az egyéb adatokat legfeljebb a jelen Szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges ideig őrizzük meg, kivéve, ha a felhasználó másképpen kéri, vagy ha azt a törvény lehetővé teszi. 

Kereskedelmi szempontból észszerű adminisztratív, technikai és fizikai biztonsági ellenőrzéseket vezettünk be, amelyek célja a személyes adatok védelme. Rendszeresen felülvizsgáljuk és értékeljük biztonsági ellenőrzéseink hatékonyságát is.

A fentiek ellenére az interneten keresztül történő továbbításra vagy az elektronikus tárolásra szolgáló módszerek egyike sem 100%-ban biztonságos. Ezért a HIKMICRO nem tudja garantálni, hogy a meglévő biztonsági technológiák alkalmazásával teljes biztonságban vannak személyes adatai. 

 

Személyes adatai joghatóságán kívülre történő továbbítása

Amennyiben a személyes adatokat az Ön joghatóságán kívülre kell továbbítanunk, akár leányvállalatainknak, akár harmadik fél szolgáltatóknak, ezt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tesszük. Konkrétan megfelelő óvintézkedések alkalmazásával biztosítjuk, hogy minden adattovábbítás összhangban legyen az alkalmazandó helyi adatvédelmi törvényekben meghatározott követelményekkel. Önnek jogában áll tájékoztatást kapni a HIKMICRO által az Ön személyes adatainak ilyen továbbítása érdekében alkalmazott megfelelő óvintézkedésekről.

A HIKMIKRO kínai székhelyű, világszerte működő vállalat. Ennek értelmében, személyes adatait azok a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célokból való feldolgozása során továbbíthatjuk a HIKMICRO-csoport bármely leányvállalatának világszerte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Személyes adatait olyan harmadik fél szolgáltatóknak is továbbíthatjuk, akik az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országban vagy területen találhatók.

Amikor a HIKMICRO az EGT-ből származó személyes adatokat oszt meg egy harmadik féllel, amely lehet az EGT-ben vagy az EGT területén kívül található HIKMICRO-vállalat, akkor ezt az EU szabványos szerződéses záradékai vagy a GDPR-ban előírt egyéb biztosítékok alapján tesszük.

A HIKMICRO ’Hangzhou-i adatközpontja mellett a HIKMICRO az Ön személyes adatai feldolgozására vagy biztonsági mentésére a HIKMICRO által üzemeltetett és ellenőrzött tengerentúli létesítményeket is igénybe vehet. A HIKMICRO jelenleg Tokióban rendelkezik adatközponttal, amely harmadik fél szervereken, például a Salesforce-on található. Ön megérti, hogy az alkalmazandó adatvédelmi törvények szerinti kockázatok eltérőek, és előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait tengerentúli létesítményeinkbe továbbítjuk és ott tároljuk. Ez azonban nem változtat azokon a kötelezettségeinken, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően védjük az Ön személyes adatait.

 

Az Ön jogai

A HIKMICRO ’általában addig tárolja a HIKMICRO szerverein az Ön személyes adatait, amíg Ön nem törli vagy szerkeszti azokat, vagy amíg Ön OneHikID-fiók felhasználó marad, annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb ajánlatokat nyújthassuk Önnek.

Személyes adatainak naprakészen tartása segít abban, hogy a legmegfelelőbb ajánlatokat nyújtsuk Önnek. A Fiókprofiljába való belépéssel férhet hozzá személyes adataihoz, illetve módosíthatja vagy törölheti azokat. Szívesen segítünk Önnek feliratkozásai kezelésében, fiókjának megszüntetésében, valamint aktív profiljának és adatainak törlésében.

Önnek jogában áll bármikor és az Ön személyes helyzetéből adódó okokból tiltakozni az adatainak “jogos érdekekre” való hivatkozással történő feldolgozása ellen. Ha Ön él a tiltakozási jogával, leállítjuk adatai feldolgozását, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozásnak olyan kényszerítő erejű jogos okai vannak, amelyek felülírják az Ön jogait.

Személyes adatait a jelen Szabályzatban meghatározott cél teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időszakot írnak elő vagy engedélyeznek.

Ha az Ön lakhelye az Európai Unió területén található, az alkalmazandó jog által előírt korlátozásoktól függően bizonyos jogokkal rendelkezik személyes adatai tekintetében, mint például a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a feldolgozás korlátozásához, a tiltakozáshoz és a hordozhatósághoz való jog. Jogai gyakorlása érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken. Jogában áll az is, hogy bármikor, díjmentesen visszavonja hozzájárulását. Ezt úgy teheti meg, hogy leiratkozik a direkt marketinget tartalmazó kommunikációról, és böngészője beállításaiban letiltja a sütik használatát. Ha aggályai vannak személyes adatai általunk való kezelésével kapcsolatban, joga van panaszt tenni a lakóhelye szerinti ország/régió adatvédelmi hatóságánál.

 

A kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény közleménye

A kaliforniai lakosok a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény értelmében további adatvédelmi jogokkal rendelkeznek, amelyeket a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvényről szóló közlemény ismertet.

 

A sütik használata

Nyilvántartások vezetésére, személyes preferenciái tárolására, hirdetéseink javítására, és bizonyos nem azonosító adatok, például naplóadatok és eszközadatok gyűjtésére sütiket és más technológiákat is használunk. Ez lehetővé teszi, hogy jobban megértsük, hogyan használja a Szolgáltatásainkat, kivizsgáljuk és elhárítsuk az Önnél felmerülő ’problémákat, és egyéb módon kezeljük és javítsuk a Szolgáltatásainkat. A sütik használata segít Önnek abban is, hogy zavartalanul navigálhasson weboldalainkon. Böngészőjében beállíthatja a sütik észlelését és azok alutasítását.

 

A kapcsolatfelvétel módja

Ha kérdése vagy aggálya van azzal kapcsolatban, hogy a HIKMICRO ’hogyan használja fel személyes adatait, a következő e-mail-címen léphet velünk kapcsolatba: info@hikmicrotech.com. Ha továbbra is aggályai vannak, országa/régiója adatvédelmi felügyeleti hatóságánál tehet panaszt.

Hikmicrotech.com szeretné használni az analitikai sütiket és egyéb hasonló nyomkövetési technológiákat („sütiket”), ezzel segítve weboldalunk fejlesztését. A sütik olyan módon gyűjtenek adatokat, amely alapján senkit nem lehet közvetlenül azonosítani. Az általunk használt sütikre vonatkozó további információért kattintson cookies policy ide.

Elfogadás
Elutasítás
Sütik kezelése
Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close