Personvernregler

Oppdatert dato: 2020.06.28

 

Merknad

Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd. ("HIKMICRO", “vi”, “vår” eller “oss”) tar personopplysningene dine på største alvor. Denne Personvernerklæringen ("Personvernerklæringen") er utformet for å informere deg om hvordan HIKMICRO samler inn, lagrer, bruker og deler dine personopplysninger. Vennligst les disse personvernreglene før du bruker HIKMICRO nettsteder.

Personvernreglene kan endres. Endringene vil bli lagt ut på denne siden. 

Disse personvernreglene gjelder for alle HIKMICRO nettsteder som lenker til dem (samlet, “nettstedet”). For visse funksjoner eller tjenester på nettstedet vårt kan ytterligere personvernerklæring eller tillegg for slike funksjoner eller tjenester gjelde. HIKMICRO nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Personopplysningene dine kan bli samlet inn av tredjeparter når du bruker deres tjenester; derfor oppfordrer HIKMICRO deg til å gjøre deg kjent med personvernpraksisen til disse tredjepartene.

Hvis personopplysningene du har sendt til oss, inneholder’ opplysninger om andre personer, garanterer du at du har innhentet godkjenning fra disse personene.

Ved å gå inn på nettstedet godtar du at vi behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernreglene.

 

 Innsamling av opplysningene dine

Når du bruker nettstedet, kan HIKMICRO samle inn visse opplysninger om deg som beskrevet i disse personvernreglene. Informasjonen kan deles inn i informasjon som du gir og informasjon som HIKMICRO samler inn. Som tillatt i henhold til gjeldende lover eller etter å ha innhentet ditt forhåndssamtykke, kan vi videre samle inn personopplysninger som er nødvendige for din bruk av tjenestene fra tredjeparter.

Personopplysningene vi samler inn, avhenger av din bruk av tjenesten. For eksempel,

Når du besøker nettstedet, kan vi samle inn trafikkdata, f.eks. IP-adresse og informasjon gjennom informasjonskapsler, inkludert besøksvolum, tidsbruk, og brukerpreferanser.

Når du registrerer en OneHikID-konto, må du kanskje oppgi registreringsinformasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, firma, land eller region osv.

Når du søker på en stilling i HIKMICRO eller søker samarbeid med HIKMICRO, er det mulig å dele din CV og/eller kontaktinformasjon.  

 

Bruk av personopplysninger

HIKMICRO bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 

 

 

Deling av personopplysninger

Vi selger ikke personopplysninger til tredjeparter, og vi kommer aldri til å gjøre det.

HIKMICRO vil ikke avsløre personopplysningene dine, med mindre (I) med ditt forutgående skriftlige samtykke; (II) i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, eller der det kreves av kompetente myndigheter; (III) som kreves for å tilby tjenestene; eller (IV) for å beskytte sine legitime interesser, for eksempel for å forsvare sine rettigheter i administrative eller rettslige prosedyrer eller i tilfelle virksomheten eller deler av den overføres eller selges til en annen part. 

HIKMICRO begrenser tilgangen til personopplysningene dine og krever at de ansatte respekterer konfidensialiteten til opplysningene dine og beskytter dem i samsvar med personvernreglene. 

 

Lagring og sikkerhet av personopplysninger

HIKMICRO lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene eller svare på spørsmålene dine. Trafikkdata vil bli lagret i en periode på tre år. Andre opplysninger vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig for de formålene som er angitt i disse retningslinjene, med mindre brukeren ber om noe annet eller det er tillatt ved lov. 

Vi har implementert kommersielt rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetskontroller som er utformet for å beskytte personopplysninger. Vi gjennomfører også regelmessige gjennomganger og vurderinger av effektiviteten av våre sikkerhetskontroller.

Til tross for det ovennevnte er ingen metode for overføring over Internett, eller metode for elektronisk lagring, 100 % sikker. HIKMICRO kan derfor ikke garantere at personopplysningene dine er under absolutt sikkerhet med den eksisterende sikkerhetsteknologien. 

 

Overføring av personopplysninger utenfor din jurisdiksjon

I den grad vi må overføre personopplysninger utenfor din jurisdiksjon, enten til våre tilknyttede selskaper eller tredjeparts tjenesteleverandører, skal vi gjøre dette i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil særlig sørge for at alle overføringer skjer i samsvar med kravene i gjeldende lokal personvernlovgivning ved å innføre egnede sikkerhetstiltak. Du vil ha rett til å bli informert om HIKMICRO egnede sikkerhetstiltak for denne overføringen av personopplysningene dine.

HIKMICRO er et selskap med hovedkontor i Kina som opererer globalt. Som sådan, i samsvar med gjeldende lover, kan vi overføre personopplysningene dine til ethvert datterselskap i HIKMICRO-gruppen over hele verden når vi behandler denne informasjonen for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan også overføre personopplysningene dine til våre tredjeparts tjenesteleverandører, som kan befinne seg i et land eller område utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Når HIKMICRO deler personopplysninger med opprinnelse i EØS med en tredjepart, som kan være eller ikke være en HIKMICRO-enhet utenfor EØS, vil vi gjøre det på grunnlag av EUs standardkontraktsklausuler eller andre garantier fastsatt i personvernforordningen.

I tillegg til HIKMICRO’s data senter i Hangzhou, HIKMICRO også bruke utenlandske anlegg som drives og kontrolleres av HIKMICRO for å behandle eller sikkerhetskopiere personopplysningene dine. For tiden har HIKMICRO data senter i Tokyo som er etablert på tredjeparts servere, som Salgskraft. Du har forstått at risikoen i henhold til gjeldende personvernlovgivning er forskjellig, og at vi kan overføre til og lagre personopplysningene dine på våre anlegg i utlandet. Dette endrer imidlertid ikke våre forpliktelser til å beskytte personopplysningene dine i samsvar med denne personvernreglene.

 

Dine rettigheter

HIKMICRO lagrer vanligvis personopplysningene dine på HIKMICRO’s servere til du sletter eller redigerer den, eller så lenge du er bruker av OneHikID-kontoen, slik at vi kan gi deg de mest relevante tilbudene.

Å holde personopplysningene dine oppdatert bidrar til å sikre at vi gir deg de mest relevante tilbudene. Du kan få tilgang til, oppdatere eller slette personopplysningene dine via kontoprofilen din. Vi er klare til å hjelpe deg med å administrere abonnementene dine, deaktivere kontoen din og fjerne den aktive profilen og dataene dine.

Du har til enhver tid rett til å motsette deg vår behandling av dine opplysninger på grunnlag av legitime interesser “lav grunner knyttet til din personlige situasjon”. Hvis du utøver din innsigelsesrett, vil vi slutte å behandle opplysningene dine, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine rettigheter.

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet som er beskrevet i disse retningslinjene, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lov.

Hvis du befinner deg i EU, har du, med forbehold for begrensninger i gjeldende lovgivning, visse rettigheter med hensyn til personopplysningene dine, for eksempel rett til innsyn, retting, begrensning, innsigelse og dataportabilitet. For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen nedenfor. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, kostnadsfritt. Du kan gjøre dette ved å reservere deg mot direkte markedsføring og ved å avvise bruk av informasjonskapsler via nettleser innstillingene. Hvis du er bekymret for hvordan vi håndterer personopplysningene dine, har du rett til å klage til personvernmyndigheten i landet/regionen der du bor.

 

California Consumer Privacy Act MERKNAD

Innbyggere i California har ytterligere personvernrettigheter i henhold til California Consumer Privacy Act, som er beskrevet i California Consumer Privacy Act Notice.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker også informasjonskapsler og andre teknologier for å holde Opptak, lagre preferansene dine, forbedre annonseringen vår og samle inn visse ikke-identifiserende opplysninger, som loggdata og enhetsdata. Dette gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker tjenestene våre, diagnostisere og feilsøke eventuelle problemer du’ har, og ellers administrere og forbedre tjenestene våre. Bruken av informasjonskapsler hjelper deg også med å navigere på nettsidene våre. Du kan stille inn nettleseren din til å oppdage og avvise informasjonskapsler.

 

Kontakt metode

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om HIKMICRO’s bruk av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på: info@hikmicrotech.com. Hvis du fortsatt har bekymringer, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for databeskyttelse i ditt land/din region. Privacy Policy (hikmicrotech.com)

Hikmicrotech.com ønsker å bruke analytiske informasjonskapsler og andre lignende sporingsteknologier («informasjonskapsler») for å hjelpe oss med å forbedre nettstedet vårt. Informasjonskapslene samler inn informasjon på en måte som ikke direkte identifiserer noen. For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, se vår cookies policy her.

Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close