HIKMICRO TJENESTER FOR KALIBRERING AV TERMOGRAFIKAMERAER

1.    Trenger jeg en (re)kalibrering?                     

Temperatur er ett av de mest grunnleggende parameterne i det naturlige miljøet. Termografikameraer er mye brukt i byggebransjen, elektroindustrien, kjemisk industri osv. Ettersom temperaturen er i ferd med å bli den mest målte parameteren i industrielle prosesser, er det avgjørende å sikre riktig kalibrering av maskinvedlikeholdet. Alle HIKMICRO termiske kameraer vil gjennomgå streng temperaturkalibrering før de forlater fabrikken. Dette sikrer enhetens nøyaktighet ved temperaturmåling når den når brukerens hånd.

Alle målesystemer, inkludert termografikameraer, kan bli unøyaktige over tid.  Kameraet ditt kan kalibreres på nytt hvis det noen gang måler utenfor nøyaktighetsspesifikasjonen, eller hvis organisasjonen’s prosedyrer krever spesifikke intervaller for kalibrering.  Vårt service senter tilbyr kalibrering og vedlikehold for alle våre produkter.

HIKMICROs tjenester for kalibrering av termiske kameraer kan hjelpe deg med å vedlikeholde utstyret ditt og verifisere at det fungerer i henhold til fabrikkspesifikasjonene. Med regelmessig vedlikehold kan du sikre pålitelig ytelse for termografiinstrumentene dine. Du vil kunne bruke kalibrert utstyr til å identifisere termiske avvik, gjennomføre nøyaktige inspeksjoner, inspisere utstyr, dokumentere feilforhold og sikre kvalitetskontroll.

HIKMICROs servicesenter har kalibrerings- og reparasjonsfasiliteter for alle HIKMICROs varmekameraer og produkter. HIKMICROs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2008-sertifisert. Dette gjelder hele selskapet, inkludert alle service- og kalibreringsfasiliteter. Alle HIKMICRO termografikameraer kan kalibreres fullstendig. Våre fagfolk kan kalibrere termografikameraet ditt og hver kalibrering leveres med et kalibreringssertifikat.

 

2.    Hva er fordelene med (re)kalibrering?    

•   Garantert nøyaktighet av den målte temperaturen og samtidig sikre instrumentets pålitelighet.

•   Redusere dobbeltarbeid og de samlede driftskostnadene.

•   Reduser sjansen for falsk godkjenning og falske feil, og oppretthold kvaliteten på resultatene.

•   Innhente kapasitetssikring for å sikre at utstyrets kapasitet oppfyller internasjonale standarder.

•   Opprettholde høy kvalitet, sikre at utstyret oppfyller produksjonskontrollstandarder og opprettholde globale kvalitetsstandarder.

•   Minimer risikoen ved å sørge for at utstyret ditt er profesjonelt testet, og unngå risikoen for ny testing og omarbeiding av produktet.

•   Øke kundenes kjøp ved å bruke regelmessig kalibrert utstyr vil forbedre bedriftens image og øke kundenes aksept.

 

3.    Kalibreringsprosedyre                                          

①  Kontroller og rengjør utseendet til termografikameraet, inkludert linsesystem og skjerm.

②  Kontroller de interne forbindelsene.

③  Kontroller funksjonene til berøringsskjermen, fysiske knapper og søkeren, når det er aktuelt.

④  Oppdater fastvaren til den nyeste versjonen.

⑤  Kontroller helsestatusen til batteriet/batteriene.

⑥  Kontroller lagringsstatusen, når det er aktuelt.

⑦  Kontroller Wi-Fi- og Hotspot-funksjonene, når det er aktuelt.

⑧  Kontroller justeringen mellom laserpekerne på skjermen og målet, når det er aktuelt.

⑨  Kontroller alle fokusmoduser og effektene deres.

⑩  Kontroller fusjonseffektene av termisk og visuell, når det er aktuelt.

⑪   Kontroller bildets enhetlighet.

  Juster og kalibrer nøyaktigheten av temperaturmålinger i alle måleområdene til termografikameraet for å sikre samsvar med spesifikasjonene.

  Tilbakestill kameraet til standardinnstillingene.

  Legg ved et kalibreringssertifikat for termografikameraet.

  Legg ved en verifikasjonsrapport for termografikameraet.

 

4.    Hvordan og hvor kan jeg få termografikameraene mine kalibrert?  

Ta kontakt med distributøren din for å forstå gebyrene for kalibreringsservice og leveringsmetode. Etter at all informasjonen er bekreftet, fyll ut kalibreringsserviceskjemaet og send termografikameraet ditt til en angitt adresse.

Når kameraet er mottatt på kalibreringsstedet, vil det bli kalibrert innen 3–5 dager før enheten sendes ut fra kalibreringsstedet.

Kalibreringstjenesten er tilgjengelig for håndholdt termografikamera fra SP series, G series, M series, B series og Pocket series.

Merknader: Hvis du ikke kan kontakte den lokale distributøren, vennligst Contact Us og vi kan hjelpe deg.

5.    Hvordan kalibreres termografikameraer i laboratoriet? 

Kalibreringen av temperaturmålingen til HIKMICRO infrarøde termiske kamera er basert på Stephen-Boltzmann-loven. Under de angitte miljøforholdene, brukes flere svartkroppsstrålingskilder med høy emissivitet og høy presisjon som referanse til kjente temperaturstrålingskilder.

svartkroppsstrålingskilder har høy emissivitet, noe som betyr at de utstråler og absorberer nesten all elektromagnetisk stråling (en ideell svartkroppsstrålingskilde har en emissivitet på 1,0, fullstendig absorberer og sender ut all stråling). Derfor kan temperaturkalibrering av varmekameraet oppnås ved å korrelere den infrarøde strålingen fra svartkroppsstrålingskilden som mottas av varmekameraet med en kjent temperatur. Ifølge Stefan-Boltzmanns lov er den totale energien som utstråles per arealenhet og per tidsenhet av en svartkroppsstrålingskilde, proporsjonal med fjerde potens av temperaturen til svartkroppsstrålingskilden. På grunn av det ikke-lineære forholdet mellom infrarød strålingsenergi og temperatur, må flere temperaturprøver som dekker hele temperaturmåleområdet, velges og presenteres for varmekameraet kontinuerlig for å kalibrere varmekameraet. Tatt i betraktning påvirkningen av varmespredning og temperaturdrift av selve varmekameraet, brukes en serie svartkroppsstrålingskilder for raskt å fullføre temperaturmålings- og kalibreringsprosessen på kort tid. I HIKMICROs kalibreringslaboratorie for temperaturmåling er flere svartkroppsstrålingskilder plassert i en sirkulær bue, og det infrarøde varmekameraet er plassert på et roterbart arbeidsbord i midten av sirkelen. De er koblet til det automatiske kontrollsenteret til kalibreringssystemet. Varmekameraet rettes mot hver svartkroppsstrålingskilde etter tur for å innhente dets strålingsresponssignal, f.eks. gråtoner. Kalibreringssystemet korrelerer gråtonene til referansetemperaturer og genererer kalibreringsresponskurver som vil bli lagret i kameraets minne. I praktiske anvendelser kan den tilsvarende temperaturgraden beregnes i henhold til det mottatte strålingsresponssignalet fra objektet. Kalibreringsprosessen for temperaturmåling sikrer samsvar med spesifikasjonene.

 

 

 

6.    Kan jeg (re)kalibrere et termografikamera selv?     

Fordi kalibreringen av et termisk kamera er en svært kompleks prosess, må det kalibreres i laboratoriet ved hjelp av flere svartkroppsstrålingskilder. Derfor er det ikke mulig for enkeltpersoner å kalibrere et termografikamera på arbeidsstedet fordi kalibreringsverdiene lagres i det ikke-flyktige minnet i kameraelektronikken, og sluttbrukeren har vanligvis ikke tilgang til denne delen av kameraet. På grunn av de omfattende kravene kan ikke termografikameraer rekalibreres av sluttbrukere, og kameraene må rekalibreres i et spesialisert laboratorium. Dette må vanligvis gjøres av den opprinnelige produsenten. Men hvis du er bekymret for at kameraets målinger er unøyaktige, kan du utføre en enkel kontroll på stedet uten dyrt utstyr.

 

7.    Hvordan kan jeg kontrollere ytelsen til termografikameraet? 

Vi anbefaler at termografer regelmessig sjekker temperaturmålingsfunksjonen og nøyaktigheten til kameraet. Det er en måte å sjekke temperaturnøyaktigheten uten å sende den til kalibreringslaboratoriet. En svartkroppsstrålingskilde er ideell for å kontrollere nøyaktigheten hvis du har tilgang til en. Hvis du ikke har noen svartkroppsstrålingskilde, kan du bruke denne prosedyren til å sjekke kameraet’s temperaturavlesninger.

Metode 1: Isvann

Fyll en kopp med knust is og vann. Rør den knuste isen og vannløsningen, og la den stivne i noen minutter.

Still inn kameraets emissivitetsverdi til 0,95 og juster avstanden i kameraet med den faktiske måleavstanden.

Pek ditt HIKMICRO termografikamera mot den knuste isen og vannløsningen for å måle temperaturen. Det skal returnere en verdi rundt frysepunktet (0°C, 32°F).

[Merknader: For best resultat, mål overflaten av vannet og løsningen mot sidene av beholderen. Et kamera med +/-2 % or 2 °C nøyaktighet skal leses mellom –2 °C og +2 °C. C-en i kameraet er et godt måleverktøy for å måle temperaturen der kameraet peker.]

En lignende test kan utføres med kokende vann for å kontrollere et høyt temperaturpunkt i arbeidsområdet. Vær forsiktig i nærheten av varmtvann og varmekilder. 

Metode 2: Kokende vann

Kok opp vannet, og sørg for at dampen ikke kondenserer på objektivet til kameraet.

Ved havnivå koker vannet ved 100°C (212°F), og et kamera med +/-2 % eller 2 °C nøyaktighet skal lese mellom 98 °C (208,4 °F) og 102 °C (215,6 °F).

[Merknader: På grunn av variasjoner i høyde, atmosfærisk trykk og vannrenhet, er testingen ovenfor for rask referanse, og er ikke en erstatning for vanlig kalibrering med svartkroppsstrålingskilder.]

 

 

Hikmicrotech.com ønsker å bruke analytiske informasjonskapsler og andre lignende sporingsteknologier («informasjonskapsler») for å hjelpe oss med å forbedre nettstedet vårt. Informasjonskapslene samler inn informasjon på en måte som ikke direkte identifiserer noen. For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, se vår cookies policy her.

Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close